หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา

ชื่อ - สกุล พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา
แผนก อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

  • สาขา ประสาทวิทยา ( Neurology )
เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันอังคาร Tuesday   13.00-16.00 

วันพุธ,พฤหัสบดี Wednesday, Thursday  8.00-16.00