หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา

ชื่อ - สกุล พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา
แผนก อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

  • สาขา ประสาทวิทยา ( Neurology )
เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป 

วันอังคาร 8.00-20.00 น

วันพุธ,พฤหัสบดี 8.00-17.00 น.