หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.ขวัญจิตร โภคาผล

ชื่อ - สกุล พญ.ขวัญจิตร โภคาผล
แผนก อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ( Infectious Diseases )

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร เสาร์ อาทิตย์  เวลา 8:00 -17:00 น. 

ศุกร์ เวลา 8:00 -20:00 น.