หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ณัณฐ์ธนนท์ ชัยวรณัชนันท์

ชื่อ - สกุล นพ.ณัณฐ์ธนนท์ ชัยวรณัชนันท์
แผนก ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

  • สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery )
เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม

วันจันทร์ 12.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี 8.00-12.00 น.

แผนกฉุกเฉิน

วันอังคาร 12.00-17.00 น.

ผู้ป่วยนอกทั่วไป

วันพุธ 8.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดี 12.00-17.00 น.

ห้องตรวจบัตรทอง

วันศุกร์ 12.00-17.00 น.