หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ

ชื่อ - สกุล นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ แพทย์เวชเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขา  เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจบัตรทอง

วันจันทร์ 8.00 -12.00 น

วันพุธ 8.00-17.00 น.

วันพฤหัสบดี,ศุกร์ 12.00-17.00 น.

คลินิกป่าแดด

วันจันทร์ 12.00-16.00 น.

วันอังคาร,พฤหัสบดี 8.00-12.00 น.

ผู้ป่วยนอกทั่วไป

วันจันทร์,พฤหัสบดี  17.00-20.00 น.

ห้องตรวจประกันสังคม

วันอังคาร 12.00-17.00 น.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

วันศุกร์ 8.00-12.00 น.