หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์

ชื่อ - สกุล พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์
แผนก แม่และเด็ก
ความเชี่ยวชาญ กุมารแพทย์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ

จันทร์ : 08.00น. - 17.00น.

อังคาร - พุธ : 08.00น. - 19.00น.

พฤ.-ศุกร์ : 08.00น. - 17.00น.