หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.เมธี พงษ์สนั่น

ชื่อ - สกุล นพ.เมธี พงษ์สนั่น
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

 

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 

เวลาออกตรวจ