หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี

ชื่อ - สกุล นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี
แผนก กระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ กระดูกและข้อ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

 

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

 

เวลาออกตรวจ