หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์

ชื่อ - สกุล พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันจันทร์ - พฤหัสบดี     Monday-Wednesday   08.00-17.00

วันศุกร์   Friday  08.00 -12.00