หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. นภาพร นาวารวงศ์

ชื่อ - สกุล พญ. นภาพร นาวารวงศ์
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

อายุรศาสตร์

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เวลาออกตรวจ