หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. อทิตตา เรืองแสน

ชื่อ - สกุล พญ. อทิตตา เรืองแสน
แผนก สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ สูตินรีเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต