หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.พนิดา คณาพันธ์

ชื่อ - สกุล พญ.พนิดา คณาพันธ์
แผนก สูตินรี/กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ