หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.อัจฉรา พินิจการ

ชื่อ - สกุล พญ.อัจฉรา พินิจการ
แผนก สูตินรี/กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา อังกฤษ,ไทย,จีน
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ