หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.เพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง

ชื่อ - สกุล พญ.เพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง
แผนก สูตินรี/กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา