หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ

ชื่อ - สกุล นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ