หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย

ชื่อ - สกุล พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย
แผนก วิสัญญีวิทยา
ความเชี่ยวชาญ ด้านวิสัญญีวิทยา
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

วิสัญญีวิทยา 

เวลาออกตรวจ