หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์

ชื่อ - สกุล พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
แผนก กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ด้านกุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ