หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.วิชัย ศรีประทักษ์

ชื่อ - สกุล นพ.วิชัย ศรีประทักษ์
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน
การศึกษา

แพทยศาสตร์ บัณฑิต

เวลาออกตรวจ