หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.วชิระ โมกลม

ชื่อ - สกุล นพ.วชิระ โมกลม
แผนก อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ
ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ