หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ประชา สัจจะปกาสิต

ชื่อ - สกุล นพ.ประชา สัจจะปกาสิต
แผนก ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรม
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

 

- แพทยศาสตร์บัณทิต ม.เชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2

- ว.ว. ศัลยกรรมทั่วไป ม.เชียงใหม่

 

 

เวลาออกตรวจ