หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ชื่อ - สกุล ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล
แผนก สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

- วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญสูติ-นารีเวช
- เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
- ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแทพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตการให้ฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู
- มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  ตึกใหม่

Out-Patient Department 2nd floor Premier Building

 

วันที่ออกตรวจ Date of treatment  เวลา Time
อังคาร Tuesday 9:00  - 11:30 
พุธ Wednesday  13:00  -15:30 
พฤหัสบดี Thursday  17:00 - 18:30 
ศุกร์ Friday 9:00  - 11:30 
อาทิตย์  Sunday  9:00  - 11:30