หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ชื่อ - สกุล ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล
แผนก สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

- วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญสูติ-นารีเวช
- เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
- ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแทพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตการให้ฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู
- มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาออกตรวจ

จันทร์ 9:00 - 12:00

อังคาร 9:00 - 12:00 , 17:00 - 19:00 

พุธ     13:00-17:00

พฤหัสบดี  17:00 - 19:00

ศุกร์ 9:00 - 12:00

อาทิตย์  9:00 - 12:00