หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ชื่อ - สกุล ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล
แผนก สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

- วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญสูติ-นารีเวช
- เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
- ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแทพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตการให้ฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู
- มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว