ตรวจสอบลำดับคิว
(สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna รอบที่ 2และรอบที่2 เพิ่มเติม ไว้แล้วเท่านั้น)

    เรียนผู้จอง Moderna รอบที่ 2 (ไตรมาส 1 ปี2565) คาดว่าองค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรวัคซีนให้โรงพยาบาลเอกชน ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2565
    หากทราบกำหนดการมาถึงของวัคซีนทางโรงพยาบาล จะดำเนินการนัดหมายวัน เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้จองรับทราบอีกครั้ง