บริการทางการแพทย์ใกล้หมอ


คุณภาพด้านบริการและประสิทธิภาพของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

รวมไปถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขาเราจึงพร้อมให้บริการท่านในด้านต่างๆ ดังนี้

อายุรกรรม

 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
 • คลีนิคพิเศษต่อมไร้ท่อ,โรคไทรอยด์
 • คลีนิคเบาหวาน , คลีนิคความดัน

ศัลยกรรม

 • คลีนิคศัลยกรรมมะเร็งเต้านม
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ผ่าตัตถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

กระดูกและข้อ

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
 • การผ่าตัด ต่อ ย้าย เส้นเอ็น

ศัลยกรรมความงาม

 • ผ่าตัดแปลงเพศ
 • ผ่าตัดทำตาสองชั้น
 • ผ่าตัดเสริมจมูก
 • ผ่าตัดเสริมหน้าอก
 • รีแพร์
 • Anti-Aging Clinic

สูติ-นรีเวช

 • การคลอดแบบไร้ความเจ็บปวด
 • ผ่าตัดรักษามะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์
 • รักษาผัมีบุตร
 • ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

กายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 • รักษาอาการปวดหลัง คอ เรื้อรัง
 • ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ไฮโดรเทอราปี
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ทันตกรรม

 • ศัลยกรรมช่องปาก
 • ฟอกสีฟัน
 • ทันตกรรมเด็ก
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมรากเทียม
 • ทันตกรรมเพื่อความงาม

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคล
 • ตรวจสุขภาพกลุ่มนอกสถานที่
 • บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน