อัตราค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยายาล / วัน    ห้องสูท SUITEอุปกรณ์อำนวยความสะดวก(Facilities)
- เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า(Hydraulic Bad)
- โทรทัศน์(Television)
- ตู้เย็น(Fridge)
- เครื่องปรับอากาศ(Air)
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(Thermos)
- โทรศัพท์(Telephone)
- โต๊ะรับประทานอาหาร(Dining Table)
- ชุดรับแขก(Sofa)
- ห้องนอนสำหรับญาติ(Room With Relatives)
- ห้องครัว(Kitchen)
- ห้องน้ำ 2 ห้อง (2 Bathroom)
- ปุ่มเรียกพยาบาล(Emergency Call)
    ห้องวีไอพี VIPอุปกรณ์อำนวยความสะดวก(Facilities)
- โทรทัศน์(Television)
- เครื่องปรับอากาศ(Air)
- ตู้เย็น(Fridge)
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(Thermos)
- โทรศัพท์(Telephone)
- โต๊ะรับประทานอาหาร(Dining Table)
- ชุดรับแขก(Sofa)
- ห้องน้ำ(Bathroom)
- ปุ่มเรียกพยาบาล(Emergency Call)
    ห้องคู่ TWIN ROOM

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก(Facilities)
- โทรทัศน์(Television)
- เครื่องปรับอากาศ(Air)
- ตู้เย็น(Fridge)
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(Thermos)
- ห้องน้ำ(Bathroom)
- ปุ่มเรียกพยาบาล(Emergency Call)
    ห้องเดี่ยว SINGLE ROOMอุปกรณ์อำนวยความสะดวก(Facilities)

- โทรทัศน์(Television)
- เครื่องปรับอากาศ(Air)
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(Thermos)
- ห้องน้ำ(Bathroom)
- ปุ่มเรียกพยาบาล(Emergency Call)


  รายละเอียด อัตราค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยายาล / วัน
1.ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยใน คิดค่าใช้จ่ายนับจากเวลาที่ Admit ครบรอบ 24 ชั่วโมง
2.ค่าอาหารผู้ป่วยในปกติที่โรงพยาบาลจัดให้มื้อละ 80 บาท คิดตามจำนวนมื้อที่จัดให้จริง
3.ค่าอุปกรณ์ หมายถึง ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือแพทย์ ทางการแพทย์ทั่วไปที่ใช้ในหอผู้ป่วย
4.ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการหรือพักฟื้น (Oberve Room)ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้คิดค่าห้อง 50% จากอัตราปกติ,ค่าบริการพยาบาล 200 บาทต่อครั้ง,ค่าอุปกรณ์ 50 บาทต่อครั้ง
5.ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองของ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ได้รับสิทธินอนห้องสามัญ(แอร์)
6.ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองของ ร่วมกับแฟกซ์เคลมบริษัทประกันไม่ต้องชำระส่วนเกินค่าห้องพิเศษเดี่ยว