/*-------------------------------------------------------------------------*/ /*-------------------------------------------------------------------------*/
โปรแกรมต่างๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมคลอดไม่เจ็บ
โปรแกรมทำฟัน


โปรแกรมคลอดไม่เจ็บ
โปรแกรม 1 "โปรแกรมลูกรัก"

เริ่มตั้งแต่ฝากครรภ์จนคลอด กรณีเป็นครรภ์ปกติ


โปรแกรมคลอด ราคา
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ
 • 26,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ แบบไร้ความเจ็บปวด
 • 32,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด
 • 36,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน
 • 38,500 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ผ่าไส้ติ่ง
 • 40,500 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ผ่าไส้ติ่ง
 • 42,000 บาท

   

  วิธีคลอด ห้องเดี่ยวพิเศษ
 • โดยวิธีธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน
 • 26,000 บาท
 • ไร้ความเจ็บปวด 3 วัน 2 คืน
 • 32,000 บาท

   

  - ค่าใช้จ่าย ฝากครรภ์ + ผ่าตัดคลอด 36,000 บาท

  - ค่าใช้จ่าย ฝากครรภ์ + คลอดธรรมชาติ 26,000 บาท

  บริการที่ท่านจะได้รับ
  1. การตรวจร่างกายคุณแม่อย่างละเอียด โดยสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2. การดูแลครรภ์จากสูติแพทย์เป็นระยะๆ พร้อมทั้งรับยาบำรุงครรภ์และฉีดวัดซีนป้องกันบาดทะยัก
  3. ฟรี ตรวจอัลตราซาวด์ 1 ครั้ง
  4. การดูแลในระหว่างคลอดโดยทีมสูติแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
  5. ช่วงไตรมาสที่ 2 คุณแม่จะได้รับบริการตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง (อายุครรภ์ 4-6 เดือน)

   

  ส่วนลด 10% กรณีมารดาและทารกจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมจากปกติ


  เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด + ชำระครั้งแรก 2,000 บาท จากนั้นแบ่งชำระทุก 1 - 2 เดือน เพื่อช่วยลดภาระในตอนคลอด  โปรแกรม 2 "โปรแกรมเหมาคลอด"

   

  โปรแกรมคลอด ราคา
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ (พักฟื้น 3 วัน 2 คืน)
 • 18,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ แบบไร้ความเจ็บปวด (พักฟื้น 3 วัน 2 คืน)
 • 24,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด (พักฟื้น 4 วัน 3 คืน)
 • 28,000 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน (พักฟื้น 4 วัน 3 คืน)
 • 30,500 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ผ่าไส้ติ่ง (พักฟื้น 4 วัน 3 คืน)
 • 32,500 บาท
 • โปรแกรมลูกรักคลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ผ่าไส้ติ่ง (พักฟื้น 4 วัน 3 คืน)
 • 34,000 บาท

  เงื่อนไข
 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของทารก
 • สำหรับผู้ถือ บัตรประกันสังคม รพ.อื่น รับส่วนลด 5% สำหรับค่าดูแลบุตร
 • ชำระด้วยเงินสด+ชำระเงินครั้งแรก 2,000 บาท และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ หลังคลอดก่อนกลับบ้าน
 • ค่าาใช้จ่ายทารกคลอดธรรมชาติ 5,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายทารกผ่าตัดคลอด 6,000 บาท
 •  

  ค่าใช้จ่ายของทารก ไม่ครอบคลุมในโปรแกรม
 • ค่าาใช้ต่ายทารกคลอดธรรมชาติ 5,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายทารกผ่าตัดคลอด 6,000 บาท
 • ทารกจะได้รับบริการดังนี้
 • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด ได้แก่ BCG,Vit.K1
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก
 • ตรวจเลือดหากรุ๊ปเลือด และภาวะพกพร่องเอนไซม์ G6PD
 • ตรวจเลือดหาภาวะพกพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก


 • ประโยชน์ของการคลอดไม่เจ็บ(PAINLESS LABOUR)
  1.แม่ไม่ปวด ไม่ทรมาน ตลอดระยะเวลา 6 - 8 ชั่วโมงของการคลอด
  2.ลูกได้รับเลือดไปเลี้ยงเต็มที่เพราะเส้นเลือดไม่หดเกร็งตัว
  3.กรณีคลอดไม่ได้ต้องผ่าตัดสามารถทำได้ทันทีโดยการเติมยาชาเพิ่ม ไม่ต้องใช้การวางยาสลบฉุกเฉิน ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อแม่มาก
  4.ถ้าต้องทำสูติศาสตร์หัตถการ เช่น ใช้คีมช่วยคลอด เครื่องดูดสูญญากาศ ล้วงรก สามารถทำได้สะดวกเพราะแม่ไม่เจ็บกล้ามเนื้อช่องคลอดไม่หดเกร็งตัว
  5.ลดโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ (Postpartum blue)
  หมายเหตุ
      การคลอดไม่เจ็บ เป็นการทำหัตถการอย่างยากมีความเสี่ยงสูงจึงจำเป็นต้องดูแลโดยทีมสูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

 • กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เรียกรถพยาบาล ติดต่อ 053-200002 ต่อ 818 หรือ 053-203191
 •  

  อัพเดท ข่าวสารอื่นๆ