ชื่อ - สกุล     นพ.วิชัย ศรีประทักษ์
แผนก     เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ     เวชศาสตร์ครอบครัว(Family Medicine)
ภาษา     ไทย,อังกฤษ,จีน
การศึกษา     แพทยศาสตร์ บัณฑิต
ประสบการณ์     เวชปฏิบัติ 30 ปี

ตารางเวรแพทย์


จันทร์
อังคาร08:00 น. - 12:00 น.
พุธ08:00 น. - 12:00 น.
พฤหัสบดี08:00 น. - 12:00 น.
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือโทร 053-200002