ชื่อ - สกุล     นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์
แผนก     ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ     ศัลยศาสตร์
ภาษา     ไทย,อังกฤษ
การศึกษา     2529 แพทยศาสตร์ บัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     2529 วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
     เชียงใหม่
ประสบการณ์     -

ตารางเวรแพทย์


จันทร์09:00 น. - 12:00 น.
อังคาร09:00 น. - 17:00 น.
พุธ13:00 น. - 20:00 น.
พฤหัสบดี08:00 น. - 17:00 น.
ศุกร์09:00 น. - 17:00 น.
เสาร์-
อาทิตย์13:00 น. - 17:00 น.
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือโทร 053-200002