ชื่อ - สกุล     นายแพทย์ประชา สัจจะปกาสิต
แผนก     ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ     ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา     อังกฤษ,ไทย
การศึกษา     2540 แพทยศาสตร์บัณทิต ม.เชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2
     2544 ว.ว. ศัลยกรรมทั่วไป ม.เชียงใหม่
ประสบการณ์     ศัลยแพทย์ มากกว่า 10 ปี

ตารางเวรแพทย์


จันทร์08.00 น. - 16.00 น.
อังคาร08.00 น. - 12.00 น.
พุธ08.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี08.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์08.00 น. - 16.00 น.
เสาร์08.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์-
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือโทร 053-200002