ชื่อ - สกุล     พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล
แผนก     โรคผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ     ด้านผิวหนัง สิว ฝ้า ความงาม
ภาษา     อังกฤษ,ไทย
การศึกษา     - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - บัณฑิตวิทยาลัยนิด้า สาขารัฐประศาสนศาสตร์
     - ประกาศนียบัตรตจวิทยา(โรคผิวหนัง) สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
     - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณทิต สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์
     

ตารางเวรแพทย์


จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือโทร 053-200002