ชื่อ - สกุล     ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล
แผนก     สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ     มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา     อังกฤษ,ไทย
การศึกษา     - วุฒิบัตรแพทย์เชี่ยวชาญสูติ-นารีเวช
     - เกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
     - ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแทพย์แห่งประเทศไทย
     - ประกาศนียบัตการให้ฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู
     - มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
     - อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
     

ตารางเวรแพทย์


จันทร์8:00 น. - 17:00 น.
อังคาร8:00 น. - 12:00 น.,17:00 น. - 20:00 น.
พุธ12:00 น. - 17:00 น.
พฤหัสบดี17:00 น. - 20:00 น.
ศุกร์8:00 น. - 12:00 น.
เสาร์-
อาทิตย์8:00 น. - 12:00 น.
*ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการหรือโทร 053-200002