คุณเป็นส่วนหนึ่งของเรา(KLAIMOR MAMBER)
    KLAIMOR PREMIER CARD
สิทธิพิเศษ
 • ส่วนลดค่าห้อง 20%
 • ค่ายา ผู้ป่วยนอก 5% ผู้ป่วยใน 10%
 • ส่วนลดพิเศษนี้สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของบัตร Premier card เท่านั้น
 • โปรดแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อมารับบริการจากทางโรงพยาบาล
 • กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 053200002 ต่อ 2187
 •     KLAIMOR KIDDY CARD
  สิทธิพิเศษ
 • ส่วนลดค่าห้อง 20%
 • ค่ายา 5% ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลดพิเศษนี้สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของบัตร Kiddy card เท่านั้น
 • โปรดแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อมารับบริการจากทางโรงพยาบาล
 • กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 053200002 ต่อ 2187