โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ
  “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนในด้านการให้บริการดูแลสุขภาพแบบครอบครัว”
       “ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัยและประทับใจ”
 

    โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นโพลีคลินิก (ใกล้หมอโพลีคลินิก) เพียงแห่งเดียวในย่านถนนเชียงใหม่-หางดง ที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มทุกวัน เราค่อยๆเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อย ค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่ที่อาศัยอยู่โดยรอบ และค่อยๆซึมซับและเรียนรู้ถึงความต้องการของคนไข้ที่อยากให้ใกล้หมอโพลีคลินิกเป็นสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไข้เข้ารักษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

15 ปีผ่านไป.. จากวันนั้นถึงวันนี้ วันที่รอคอย เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบในชื่อ "โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ" เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

เราพร้อมให้บริการรักษาพยาบาลในทุกสาขาการแพทย์ด้วยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน

  โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดดำเนินการเมื่อ 24 สิงหาคม 2542 โดยได้รับการออกแบบพัฒนาเป็น "โรงพยาบาลสมบูรณ์แบบยุคใหม่"และเป็นสถานพยาบาลซึ่งได้มาตรฐานสากล ขนาด 28 เตียง และต่อมาในปี 2545 ได้ขยายเป็น 56 เตียง บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ อาคารพยาบาลผู้ป่วยนอกอยู่ติดถนนใหญ่สะดวกต่อการเข้ารับบริการการรักษาพยาบาล ประกอบกับทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลตัวเมือง และตั้งอยู่ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด การจราจรไม่ติดขัด ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย และรวดเร็ว

โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ มีการนำวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาลเพื่อความแม่นยำและเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้า ทางโรงพยาบาลมีพร้อมครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เครื่องมือทุกชิ้นผ่านการอบฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเพื่อความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจากนี้ท่านจะได้รับการดูแลรักษา จากแพทย์ที่เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มี ประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้บริการท่านอย่างอบอุ่นและประทับใจ

  

 

 

  

 

  โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ ให้บริการดูแลรักษาโรคทุกสาขา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และยังบริการให้คำปรึกษาแนะนำในทุก ๆ ด้านของการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคุณและครอบครัวอย่างครบถ้วนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขาการแพทย์

โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ ได้ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องประชุมใหญ่เพิ่มเติม เพื่อรองรับในการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่มาใช้บริการกันเพิ่มมากขึ้นทำให้ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มีส่วนบริการแผนกต่าง ๆ ที่เพียบพร้อมและครบครับ ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยมีส่วนบริการต่าง ๆ