ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

          ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมแพทย์ของทางโรงพยาบาลได้ร่วมให้ ความรู้เรื่องการดูผู้สูงวัยรวมทั้งโรคต่างๆในผู้สูงวัย ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหอย ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะแฟมิลี่ ภายในงานยังมีการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงโดยทีมงานเคลื่อนที่ของทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
ภาพกิจกรรม