ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนเพื่อตรวจวสุขภาพให้ที่กับองค์กรภาคเอกชนรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของวิธีการ ดูแลสุขภาพของตัวเอง ในการดูแล ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคอ้วน ซึ่งทางโรงพยาบาลกับได้ จัดกิจกรรมดีๆๆให้กับบุคลากรและพนักงาน เพื่อส่งเสริมสร้างสุข ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานซึ่งมีการจัดการสัมมนาและให้ความรู้เรื่อง สุขภาพจากวิทยากรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะ การเต้นแอร์โรบิก