กิจกรรม


กิจกรรมภายในองค์กร รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
     กิจกรรมภายในองค์กร รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล จึงกิจกรรมนี้ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ทราบวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมถึงขาดความตระหนักในการดูแล ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว ซึ่งเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคอ้วน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดโครงการประกันสังคมรวมพลัง...อ่านต่อ

ออกให้บริการคัดกรองความเสี่ยงของโรคตามฤดูกาล
     ออกให้บริการคัดกรองความเสี่ยงของโรคตามฤดูกาล ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคที่มาตามฤดูกาล และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ทางโรงพยาบาลจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน โดยการคัดกรองเบื้องต้นของโรคต่างๆที่มาตามฤดูกาล เช่นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคเบาหวานความดัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ทั้งนี้การให้บริการต่างของทางโรคพยาบาลยึดหลักปรัชญาของทางโรงพยาบาล เราจะดูแลท่านประดุจคนในครอบครัว...อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
     ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนเพื่อตรวจวสุขภาพให้ที่กับองค์กรภาคเอกชนรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของวิธีการ ดูแลสุขภาพของตัวเอง ในการดูแล ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว คือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน...อ่านต่อ

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย
     ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมแพทย์ของทางโรงพยาบาลได้ร่วมให้ ความรู้เรื่องการดูผู้สูงวัยรวมทั้งโรคต่างๆในผู้สูงวัย ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหอย ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะแฟมิลี่ ภายในงานยังมีการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงโดยทีมงานเคลื่อนที่ของทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ภาพกิจกรรม...อ่านต่อ